WAT MOET IK DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP EEN VOETBALVELD?

Zodra de eerste hulp is verleend en/of de noodsituatie voorbij is, neem je zo snel mogelijk contact op met de gerechtigd correspondent (GC) van jouw club.

Twee mogelijkheden:

  • De GC voert het ongeval rechtstreeks in ons E-Kickoff platform in en geeft je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler.
  • Je overhandigt het aangifteformulier en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest zo spoedig mogelijk aan de GC voor verdere afhandeling.

 

Belangrijk

  • Je GC moet de aangifte binnen 21 dagen na het ongeval indienen.
  • Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, ...) verloopt via de GC van de club.
  • Kinesitherapiesessies: indien niet vermeld op het medisch attest of indien bijkomende sessies worden gevraagd: de speler of de club moet ons vóór het begin van elke nieuwe reeks een kopie van het medisch voorschrift toezenden.

 

Het document kan je hier downloaden : Aangifte ongeval